Netherlands Deutsch English
Home
Aanmelden
Uw rekening
Winkelwagen
Kassa
Startsite » Recht op heroeping bij aankoop

Recht op heroeping bij aankoop

Recht op heroeping bij aankoop

Gebruikers hebben recht op heroeping van de aankoop naar volgende voorwaarden, waarbij de persoon een natuurlijke persoon vertegenwoordigd, die een rechtmatige aankoop voor een bepaald doel afgesloten heeft, maar daarvoor commercieël, noch vanuit zelfstandige beroepsmatigheid, niet hiervoor rechtmatig verantwoordelijk kan worden gehouden.
Herroeping
Recht op heroeping
Binnen een periode van 14 dagen looptijd kunt u uw verkoopovereenkomst, zonder vermelding van reden in tekstvorm (bv brief, fax, email), of indien de goederen voor het verstrijken van deze termijn tijdig worden retour gezonden, annuleren. De looptijd start na ontvangst van de leveringsinstructie in tekstvorm, toch niet eerder voor aankomst van de goederen bij de ontvanger (bij wederkerende leveringen van gelijkwaardige goederen niet voor aankomst van de eerste deellevering) en ook dienen wij niet aan de verplichting te voldoen uit hoofde van artikel 246, § 2 in verband met § 1, paragraaf 1 en 2 ontwerp van Wet, evenals onze plichten volgens § 312g, paragraaf 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 BGB.
De herroeping periode is voldoende om deze herroeping in sturen. De herroeping moet worden gezonden aan:


Twin Busch Netherland B.V.
Alexander Bellstraat 4
7442DE Nijverdal

Tel.: +31 (0) 548 614 411
E-Mail: info@twinbusch.de

Uitvoering herroeping

Bij toekenning op recht op herroeping, zijn de door beide partijen reeds kosten gemaakt en belastingen reeds betaald. Kan de klant de reeds ontvangen diensten (bv. gebruikersvoordelen) niet, of deels niet, of alleen in verslechterde toestand aan de verkoper retourneren, dan zal hij in die situatie een waarde vervangend bedrag dienen te vergoeden. Voor de verslechtering van de goederen en voor het genoten vruchtgebruik moet de klant alleen die waarde vergoeden, welke terug te voeren is op de beschadiging van de product eigenschappen en de functionaliteit. Onder het testen van de eigenschappen en functies verstaat men het testen van de producten zoals de producten in een bedrijf normaliter worden toegepast en gebruikt. Producten verpakt als pakket kunnen onder onze verantwoordelijkheid worden teruggezonden. De klant dient wel hiervoor de standaard geldende retour vrachtkosten te betalen als de hoeveelheid goederen overeenkomen met de bestelde producten en als de verzendkosten het bedrag van 40 euro niet te boven gaat en als bij een hoger verzendbedrag ten tijde van de herroeping nog niet de volledige faktuur betaling, of deel betaling zoals overeengekomen, niet is voldaan.
In overige situaties is de retourzending kostenloos. Grotere producten die niet als pakket kunnen worden verzonden zullen bij de klant worden opgehaald. Naar de betalingscondities, dienen de fakturen binnen 30 dagen te worden betaald. De looptijd begint , voor de klant bij het versturen van de verklaring op herroeping of retourzenden van de goederen, voor de verkoper bij de ontvangst.

Uitsluiting recht op herroeping
Het recht op herroeping geldt
1. niet voor langdurende verkoop-overeenkomsten voor levering van goederen, welke naar klant specificaties worden geproduceerd of specifiek naar de wens van de klant worden gefabriceerd, die door hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te nemen of snel bederven kunnen of waarbij de vervaldatum houdbaarheid is overschreden.
2. Niet voor langdurende verkoop-overeenkomsten voor levering van Audio- of Video presentaties of van software op zover geleverde apparatuur, waarvan door de klant de afsluit-verzegeling is verbroken-beschadigd.

3. niet bij langdurende verkoop-overeenkomsten voor levering van technische documentatie, tijdschrijften, uitgezonderd wanneer de verkoop-overeenkomst telefonisch is overeengekomen.

4. Niet bij langdurende verkoop-overeenkomsten, welke de levering van goederen of het verlenen van finaciële diensten ten doel hebben, waarvan de prijs afhankelijk is van de financiële marktschommelingen, waar we geen controle over hebben, welke kan optreden tijdens de periode van herroeping, in bijzonder diensten met betrekking tot aandelen, certificaten uitgegeven door een beleggingsmaatschappij of buitenlands investerings bedrijf en andere verhandelbare instrumenten, buitenlandse valuta, derivaten en geldmarktinstrumenten.
Algemene bepalingen
1. Probeert u aub te voorkomen dat de producten beschadigen of vuil worden. Stuurt u de goederen liefst zo mogelijk in de orginele verpakking samen met alle toebehoren en verpakkingsmaterialen aan ons retour. Gebruik zo mogelijk extra verpakkingsmateriaal voor bescherming van de buitenzijde.
Indien de orginele verpakking ontbreekt, maakt u dan gebruik van minstens voldoende en vergelijkbaar verpakkingsmateriaal ter voorkoming van transportschade.
2. Zend u de goederen zo mogelijk “ontvanger betaald” aan ons terug. Wij betalen u ook graag vooraf de te maken verzendkosten als de situatie dat op een bepaald moment zal verlangen en u deze niet zelf kunt voor-financieren.
3. Bovenstaande punten 1 en 2 zijn geen voorwaarde om daarwerkelijk gebruik te kunnen maken van het recht op herroepping.
Stand Oktober 2011


Terug