Netherlands Deutsch English
Home
Aanmelden
Uw rekening
Winkelwagen
Kassa
Startsite » Bescherming Prive Gegevens

Bescherming Prive Gegevens

Hartelijk welkom!


Wij verheugen ons dat u onze webshop bezoekt en danken u voor uw interesse in onze firma, onze produkten, en onze website paginas. De bescherming van uw prive gegevens bij gebruik van onze website is voor ons zeker belangrijk. Leest u derhalve onderstaande informatie:


1. Anonieme data gegevensverkeer


Standaard kunt u onze websites bezoeken, zonder bekent te moeten maken wie u bent. Wij bewaren alleen de namen van de Internet Service Providers, de Website pagina vanwaar u ons bezoeken en de naam van de gevraagde paginas. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statische doeleinden en dienen ter verbetering van onze aanbiedingen en pagina’s. Hierbij blijft u als aanvrager anoniem.


2. Overzicht, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Persoons gebonden gegevens worden alleen door ons gevraagd wanneer u,  een aankoop-opdracht,  een klant account of een aanmelding voor de nieuwsbrief gaat aanmaken. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming allen gebruikt voor verkoopafwikkeling en verwerking van uw aanvragen.  Na volledige afwikkeling van de verkoopovereenkomst en aankoopprijs betaling worden uw gegevens in overeenstemming de belasting- en handels- rechtsmatige periode bewaard en na afloop van deze periode gewist, waarbij u niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor gebruik naar derden.


Uw bij de koopovereenkomst vermelde email adres wordt na afwikkeling van de koopovereenkomst, uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruikt, zoals u uitdrukkelijk heeft aangevraagd via:


„Aanmelden nieuwsbrief“


Op elk gewenst moment kunt u de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde Link of gewoon per email bij ons aanmelden of afmelden. Na ontvangen afmelding wordt uw email adres uit ons bestand verwijderd.


3. Verstekken van persoonsgegevens


a) Afwikkeling van de bestelling


De door u ingevoerde persoonsgegevens worden voor de afwikkeling van de koopovereenkomst aan de desbetreffende transportonderneming doorgegeven, daar waar deze voor verzending van de goederen noodzakelijk is. Zo mogelijk geven de betalingsgegevens aan de betrokken kredietbemiddelaar door.       4. Cookies


Onze Online shop gebruikt zo gehete “Cookies“, welke daarvoor dienen onze internetpresentatie gebruiksvriendelijker effectiever, als veiliger te maken – iets ook waardoor het navigeren op onze paginas sneller gaat.  Daarnaast maken Cookies het voor ons mogelijk om de frequentie en algemene navigatie te meten waarmee de pagina s worden bezocht. Wij wijzen u hierop dat enige van onze server afkomstige Cookies op uw systeem worden overgenomen, waarbij het meestal handelt om zo geheten  "Session –Cookies ". „Session-Cookies“ onderscheiden zich daarin, dat deze automatisch weer van uw harde schijf verwijderd worden. Vanzelfsprekend kunt u de Cookies op elk moment uitschakelen, zover de Browser dat toelaat.


5. Toepassing van Google Analytics


Deze website gebruikt Google Analytics, een Web analyse dienst van Google, Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstgegevens, welke op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de Cookies ontvangen informatie over het gebruik van de website (uiteindeiljk uw IP adres) wordt aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te waarderen, om rapporten over de website aktiviteiten voor de website aanbieder te kunnen opstellen om verdere website toepassingen, internetgebruik en daarmee verbonden diensten te verbeteren. Ook zal Google deze informatie nooit aan derder verstrekken, zoals wettelijk is vastgelegd, of zoals derden deze data voor Google verwerken.  Google zal in geen geval uw IP adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door een aanpassing van uw browser instelling kunt u het opslaan van Cookies voorkomen. Wij willen u er echter wel op wijzen, dat u in dit geval niet alle beschikbare website functies zult kunnen gebruiken.  Door gebruik van de website verklaart u akkoord te zijn met de verwerking van door u gebruikte gegevens voor Google, zoals voorgaand beschrevene aart en wijze en zoals vermelde doel. Het verzamelen en gebruik van gegevens kan op elk moment voor toekomstig gebruik worden stopgezet. Ons kontakt adres voor wederspraak vind u onder Impressum.  Als alternatief kunt u het De-aktieverings-Add-on von Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) gebruiken, voor zover het in uw browser beschikbaar is.


Wij willen u erop wijzen dat deze website Google Analytics met de verwijdering „_anonymizeIp()“ werkt, en daarmee IP adressen alleen in verkorte versie verwerkt, om een directe persoons herkenning uit te sluiten.


6. Toepassing van etracker


Op deze website worden met de technologie van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing en optimalisatie doeleinden opgeslagen. Vanuit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden vastgesteld. Hierbij kunnen Cookies worden toegepast. Bij Cookies handelt het zich om kleine tekst gegevens, die lokaal in het tussen geheugen van de Internet browser van de pagina bezoeker opgeslagen worden. De Cookies maken herkenning van de Internetbrowser mogelijk. Deze met de etracker-Technologie verkregen data wordt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende niet daarvoor gebruikt, de bezoeker van de website pagina persoonlijk te indentificeren en geen persoonsgegevens over de drager van het pseudonim samengevoegd. Het verzamelen en het opslaan van gegevens kan ten allen tijde voor toekomstig gebruik worden opgeheven.


7. Toepassing van econda


Op deze website worden met technologie van econda GmbH (www.econda.de) marketing gegevens en gegevens ter optimalisatie verzameld en opgeslagen.  Vanuit deze gegevens worden onder een pseunoniem een gebruikersprofiel samengesteld. Hiebij kunnen Cookies worden toegepast. Bij Cookies handelt het om een kleine hoeveelheid aan tekst gegevens, die lokaal op een tussen geheugen op de computer van de bezoeker van de website pagina worden opgeslagen. De Cookies maken herkenning van de Internetbrowser mogelijk. Deze met de econda-Technologie verkregen data wordt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende niet daarvoor gebruikt, de bezoeker van de website pagina persoonlijk te indentificeren en geen persoonsgegevens over de drager van het pseudonim samengevoegd. Het verzamelen en het opslaan van gegevens kan ten allen tijde voor toekomstig gebruik worden opgeheven.


8. Toepassing van Piwik


Op deze website worden met technologie van Open-Source-Software Piwik (www.piwik.org)  marketing gegevens en gegevens ter optimalisatie verzameld en opgeslagen.  Vanuit deze gegevens worden onder een pseunoniem een gebruikersprofiel samengesteld. Hiebij kunnen Cookies worden toegepast. Bij Cookies handelt het om een kleine hoeveelheid aan tekst gegevens, die lokaal op een tussen geheugen op de computer van de bezoeker van de website pagina worden opgeslagen. De Cookies maken herkenning van de Internetbrowser mogelijk. Deze met de Piwik-Technologie verkregen data wordt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende niet daarvoor gebruikt, de bezoeker van de website pagina persoonlijk te indentificeren en geen persoonsgegevens over de drager van het pseudonim samengevoegd. Het verzamelen en het opslaan van gegevens kan ten allen tijde voor toekomstig gebruik worden opgeheven.


9. Verdere informatie en kontakten


U heeft het recht op gratis informatie over de opgeslagen data, zoals ggf. en recht op correctie, blokkering en wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan kontakt op met ons, zoals ook voor informatie, verwijderings- of korrektie informatie betreffende uw persoonsgegevens.


De contact gegevens vindt u onder onze bedrijfsgegevens.
Terug